YI GRAFOLÓGIAI ELEMZÉSE
HE LIANGJI
Forrás: lap    Dátum: 2009. december 2.
I. Tömör elemzési adatok
1. Kreativitás 65%
2. Viselkedésmód (illemtudás) 75% (lehet mesterkélt)
3. Tolerancia 65%
4. Felelősségérzet 65%
5. Vezetési képességek 60%
6. A munkához való viszony 65%
7. Racionalitás 85%
8. Érzelmi stabilitás 85%
9. Vállakozó képesség 70% (ambíció 90%)
10. Önelégültség 55%
11. Ideológiai érettség 55%
12. Végrehajtás 65%
13. Lojalitás 75%
14. Sikerarány 50% (ideológiai tudatosság, természetes fejlődés)
15. Szakmailag alkalmas marketing, művészeti, külügyi, előadói és műszaki területeken,
pozitív befolyásolhatóságának megfelelően jó munkarugalmasság
II. Személyiség
1. A változó dinamikával és szokatlan színezéssel alakított írásjegyek, a sortávolságok és
az általános íráskép intelligens, agilis személyiségre utalnak, merész elképzelésekkel és
szokatlan ötletekkel. A duktor ezen kívül nagyon racionális, szisztematikus és logikus érvelő-
képességekkel rendelkezik. Az “” (igen) írásjegy jó értelemben szöges, az “” (árnyék)
írásjegy végén a toll megáll és felemelkedik, a “” (fény) írásjegy vége csomószerű, akár egy
ürülék. A bonyolult, ingamozgás szerint képezett írásjegyek simák, agresszíven védekezőek és
nagyon erősek. A “” (fa) írásjegy szélei halvány tónusúak, a vízszintes - azonos nyomon
visszainduló - vonalak hangsúlyosak, mint a farkatlan kígyó.
2. A duktor kétségtelenül racionális, szisztematikus és kreatív (70%) személyiség, kár, hogy a
gondolkodásmódja nem mindig megfelelő. Cikázó, fordított gondolkodása és csapongó szelle-
misége következtében inkább fortélyos, gonosz és ravasz.
3. Tökéletesebbnek tartott egyéniségét meg akarja mutatni másoknak; erős vágy munkálkodik
benne, hogy kiemelkedjen a többiek közül, ám mindez puszta pózolás, szerény eredménnyel.
4. Önmegvalósítási törekvése, erős tudatalatti késztetése teljesítmény-központú. Nagyfokú
önállósága, felszínes megbízhatósága, erős önbecsülése, valamint látszólagos illemtudása miatt
környezete tisztelettudónak véli.
5. Belső és a külső világa szemben áll egymással, nyugtalanságát és félelmeit jó megjelenéssel
palástolja. Koordinációs, kommunikációs és irányítási hiányosságai (csak 60%-os szervezési
képesség) miatt vezetői feladatokat nem minden tekintetben képes ellátni; gyenge szervezőere-
jének köszönhetően belső elképzeléseit kifelé nem képes érvényesíteni.
6. Ambiciózus törekvései felszínesek, mély tartalom nélkül; a hatalom megszerzéséért folytatott
versengése közepette türelmetlen, nagyképű, saját erejét és képességeit illetően föltöttébb maga-
biztos. Kedvező tulajdonságai a nyitottság, a szenvedélyesség, érzékenység, érzelmesség, ami-
nek köszönhetően a főnökét már némi felszínes tevékenységgel is képes levenni a lábáról.
7. Összetett és kevert gondolkodása hasonlatos a zavarosban halászóhoz, aki igyekszik minél
előbb meggazdagodni. A siker mielőbbi elérésére irányuló törekvései negatív következmények-
kel járhat, és ha ebben nem korlátozzák, az a későbbiekben magas kockázatokhoz vezethet.
III. Összegzés
Fantáziadús, tarka kézírás, hirtelen megváltozó vonalakkal. A “” (Liu) szó fordított irányú,
szembe halad az előzővel; normál bal margó, néhol provokatívan kis jobb margó; helyenként
sűrű, másutt ritka vonalak; a gördülékenységet segítő kanyarodó vonalvezetés. Mindez felfog-
ható egyfajta mókás machinációs készségnek, amelyet okos és helyes cselszövésre felhasználva
hőstehetséggé válhat. Sajnálatosan kellő bölcsessége ehhez nincs, és az ilyen fiatal emberek
- rossz szándék esetén - a korai időszakban a társadalmi küzdelmek huligánjai. A kissé műszaki
jelleg az “okosok”, a középszerűek és a korábban megerőszakoltak vágyálma. (A hallás után
leírt szavak arra utalnak, hogy hibáival nem számol és nem ismeri el azokat.) Hogy saját céljait
elérje, vacsorára hívja az embereket, majd rögtön pénzt kér tőlük; máskor előnyöket nyújt em-
bereknek, hogy azok segítsék érdekeinek érvényesülését.
Fölényes, kimondottan törekvő, környezete számára vonzó és azt fertőző. Megható történettel és
kedveskedéssel csapdába tud ejteni. Szüleit és a társadalmat megtéveszti, vállakozásában munka-
társait (vezetőit) megcsalva jut pénzhez. Megfelelő társadalmi pozícióba kerülvén hatalmas elő-
nyökhöz juttathatja saját társaságát és üzemeit, más dolgozói csoportokat megkárosítva eközben.
IV. Javaslatok
1. Egyelőre termelésirányítói (vagy helyettesi) munkakör betöltésére nem alakalmas. A gyárral
való kapcsolat számára éltetőelem, így meg lehet próbálni egy technikusi beosztást, és nem szük-
séges új munkahelyet keresni.
2. A rossz csapatszelleméből adódóan munkatársainak jelentős kárt okozna, azokat rossz irányba
terelné. (Helytelen gondolkodása miatt.)
3. Amennyiben a jövőben mégis magasabb beosztásba kerülne, úgy csakis nagyon erős és tekin-
télyes irányítása alatt van esély arra, hogy - rossz szellemiségét elnyomva - tehetségét hasznosíta-
ni lehessen. Ennek valószínűsége 50%. Rá kell mutatni a hiányosságaira és abban az esetben jól
hasznosíthatóvá válik. (De ez a változtatás nagyon nehéz és sok küzdelemmel jár.)
4. A Duruan Hardware Ltd. tulajdonosa zászlóvivő termelésirányítóként kívánt alkalmazni egy
28 éves férfi, akinek láttam a kézírását (a számítógépgyártó vezetőség közül valaki lemásolt egy
programot, hogy megmutassa nekem). Először magam is azt hittem, hogy nagyon jó képességű
személyről van szó. Időközben - a cég igazgatójának és tulajdonosának könyörgése ellenére - a
koromra való hivatkozással nyugdíjba mentem. Egy hónappal később derült ki, hogy az illető
hazug, igaz nem nagyon reakciós, de belátta, hogy a megtévesztés tovább nem folytatható. (Ez a
fickó füstként csípte az emberek szemét, akik nem kívánták őt látni.) Ilyen módon ebben az
tekintetben is szereztem gyakorlati tapasztalatot. (Csak mint referencia.)
5. Erős ellenőrzés alatt megpróbálhatja a tervezői műszaki munkát, ahol kis mértékben hozzá
járulhat az eredményekhez. Szép lassan bele fog tanulni. Ahol kreativitás és autonómia van, ott a
korlátozásnak is jelen kell lennie (az emberek különbözőek, különböző szándékokkal). A hiányos-
ságokat lehet korrigálni, de csak előre tekintve nem láthatunk hátra. Ezért valakinek rá kell mutatnia
arra, hogy egy jelenség hátterében mi van. A változás nem feltétlenül a siker érdekében megtett
változtatás; csak a mester látja a saját sorsát. Higgyék el, régóta ismerem ezeket a nehézségeket és
elkeseredettséget: ez egyfajta belső reflex és önkifejezés, ami végeredményben hozzájárul a társada-
lom javításához. (Hogy jó vagy éppen rossz az ember, majd eldönti az idő.)
Név: Yi
Nem: férfi
Kor: kb. 25 év
Szerkesztő: banu
Az elemzést készítette:
He Liangji grafológus
Magyar nyelvre áttette:
Urbán József grafológus
2010. március 26.
EGY KÍNAI KÉZÍRÁS ELEMZÉSE
(vezetői alkalmasság vizsgálata)
易先生的笔迹分析报告
何良骥
出处:本站  时间:2009年11月19日
2009
12
 2
姓名
:
易先生
性别
:
年龄
:
大约
25
:
1.
创造性
        65%
2.
为人处世
      75%
(很会做作)
3.
忍耐力
        65%
4.
责任感
        65%
5.
管理能力
      60%
6.
工作态度
      65%
7.
条理性
        85%
8.
情绪稳定性
    85%
9.
进取心
        70%
(野心
90%
10.
是否自以为是
  55%
11.
思想成熟程度
  65%
12
.执行力
        75%
13
.忠诚度
        50%
14
.事业成功率
    50%
(思想醒觉,自然进步。)
15
.适宜职业推销、艺术、外事、讲师、技术,如能调正方向,则职业可塑性良好。
二、性格
1
、字体充满动感和异向异常色彩,行距基本平整,展示其聪明敏捷,有奇思异想,古怪创
意。也有相当的条理性、系统性和逻辑推理能力。字体
字交叉有夹角善于计算,
字末
笔停点再拉,
字末笔拉长顿收,表示屎计一条又一条。字体多梭角也有圆滑,攻击性强防
御性甚强。凡有
字边都是轻笔顿点起,横向重笔向上提,精过无尾蛇。
2
、虽然有一定条理性和系统性、创造力(
70%
),可惜用在不正当的思维上。多角度逆向思
维,头脑灵变,多谋而刻毒,狡猾,江湖油条。有艺术鉴赏力,内心傲气,表面听取,只是屈
从于利益考虑。
3
、想展示个性比别人优越,自我选择渴望有所作为,志大才疏难成大事,装腔作势,有谦和
表现。自我意识强,处事表面稳当,有强劲的自尊和
荣誉感
,虚拟礼节,会令别人感到他尊
重你。
4
、表现自我的决断力,潜意识内心行动驱动动机强烈。果断敢冒险敢于决定拍板,表面处世
比较豁达,能自我调节自我安慰,自我中心和防范别人的本能。
5
、内心与外在不一致,用良好的外表掩盖内心的不安和恐惧。协调沟通不足,管理组织能力
只有
60%
水平,不能照顾方方面面,计划、组织力不佳,做不到真诚内外一致。
6
、浮于表面缺乏深度,有野心志向,很有征服力兢争力,缺乏耐心,高傲,过分相信自己的
力量和优势。点红点绿,
 “
思想开放
热情洋溢
,不够谨慎,敏感、感情用事,但会做一些
表面功夫让老板认同。
7
、这个人的头脑,思想复杂,好坏参半,是想急于马上发财捞一笔,急功近利,以致迷惑了
自己,会走向负面,如不及时矫正,危险性极大矣。
三、总结
易生笔迹花巧,点红点绿,线条上冲下突。
字反方向逆行而上,竖线末笔时而向左时而向
右挑起;很多线条起角打折,并且有弯弯曲曲,其中圆滑有意的写法。可以理解为是一个有一
定技巧,有心计,如果他将聪明,心计用在正道上,确是一条好汉人才。可惜聪明反被聪明
误,这么年轻心术不正,是一个在社会闯荡多年的混混。有点技术,但却是一个白日做梦
的庸才和奸才。(讲过的话可以不算数,不认账。)为了达到目的,可以不惜代价先借钱
请人吃饭,给于别人一些利益,以帮他达到自己最大利益。
目空一切做了再说的枭雄,极有感染力和诱惑力。给你一个陷饼,故弄玄虚,非常会吹牛作动
人故事。骗父母骗社会,骗钱骗物争取官(管)做。让你受到蒙骗让他当主管,从中诈取巨大
利益,对社会、对你的工厂、对下面员工群体带来极大的危害。
四、建议
1
、暂不适任生产主管(副职都不成)这个关系工厂命脉的重要角色,可以当个技术员试试,
不成请他另谋高就。
2
、团队精神不佳,反而会极大危害员工群体导错方向。(因为他的思想不对。)
3
、如果未来要重用他,需要你有强大的驾驭管控力,还要有一位有才能有权威,威严震摄力
的人,能够征服他的不良思维,才可以考虑重用,有
50%
的机会,一半对一半。指出他的缺
点,会有可能将他转化成为一个有用的好人。(却需要费神费力来调教。)
4
、我以前在杜阮一间五金有限公司当顾问时,老板一定要用一个人,(我看了他的笔迹)
28
岁左右,挂金字招牌的人当生产经理,(从电脑上抄些生产管理方案给我看,让我相信他很先
进有能耐。)原来老板恳求我兼厂长,但我以年老为由而辞职,不肖以此种人为伍。一个月
后,这个骗子还不算反动,骗不下去他自己走了。(这家伙吃烟都要抽别人的,员工见了都
怕。)所以在这方面,我自己也有实践经验的教训。(是一个借鉴。)
5
、严格控制,可试让他做技术工作技术设计,会有小小作用和价值。慢慢培养将他走向正
轨。人都有局限性、有创造性,有自主性(人心不同、各有不同的意志。)缺点是可以改正
的,但改变有限,前面看不到背后,确实需要别人指出现象背后的道理,改得了改不了,就看
自己的造化。只有他自己才能主宰他自己的命运了。相信他长时间碰到不少麻烦和挫折后,会
自我反省,自我觉悟,最终会成为一个对社会有贡献的英才。(人的好坏,只在一念之差矣。
编辑:
banu